Laiklik Meclisi Mayıs 2024 “Laiklik İhlalleri” Raporunu Açıkladı

Laiklik Meclisi Mayıs 2024 “Laiklik İhlalleri” Raporunu Açıkladı
Yayınlama: 12.06.2024 18:33
A+
A-

Laiklik Meclisi, Laiklik İhlalleri Mayıs 2024 raporunu yayımladı. Rapora göre; Mayıs ayı boyunca laiklik ihlallerinin artarak devam ettiği görüldü. Ayrıca mart ayında Laiklik Meclisi, tespit edebildiği 259 laiklik karşıtı eylemin gerçekleştiğini kaydetti.

257 kapsamlı başlık içeren Mayıs 2024 Laiklik İhlalleri Raporu ile ilgili ,Laiklik Meclisinden yapılan açıklama şöyle:

“Mayıs ayında, laiklik ihlallerinin giderek daha sistematik bir biçimde artarak sürmesi, karşı devrim sürecinde vites büyütüldüğünü göstermektedir. Bu süreç özellikle çok temel başlıklarda büyük tehlikelere işaret etmektedir. Başta siyasi iktidar olmak üzere, ana muhalefet ve meclisteki diğer birçok partinin laikliğe aykırı söylem ve eylemleri bu ay da sürmüştür.

31 Mart’taki yerel seçimler sonrasında el değiştiren belediyelerde AKP döneminde tarikat cemaat uzantılı yapılara büyük miktarlarda maddi kaynak sağlandığı ortaya çıkmaktadır. Bu veriler, Nisan ayı raporumuzda da belirtildiği gibi halka ait olan, yurttaşların vergilerinden oluşan kamu kaynaklarına hangi hedeflerle nasıl el konduğunu gözler önüne sermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ÇEDES projesi kapsamında, Mayıs ayı boyunca Türkiye çapında okul öncesinden başlamak üzere, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde müftülükler ile çeşitli tarikat ve cemaat uzantısı dernekler, MEB ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın işbirliğinde çocukları ve öğrencileri hedefleyen programlar düzenlemeye devam etmiştir. Bunun yanı sıra laik ve bilimsel eğitim karşıtı en büyük hamle “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” üst başlığıyla onaylanan “yeni müfredattır.” Bu alanda Mayıs ayında da yürütülen bütün laiklik ve bilim dışı uygulamalar, söz konusu müfredatın gelecek kuşakları piyasacı ve gerici bir ideolojiyle teslim almanın programı olduğunu ortaya koymaktadır.

Bir diğer saldırı başlığının özellikle siyasi iktidarın yetkili ağızlarınca sıklaşan “yeni anayasa” söylemi olduğu görülmektedir. Gerek meclisteki diğer siyasi partilerin, gerekse TBB gibi hukuka sahip çıkması gereken kurumların yetkililerinin “yeni anayasa”ya kapı açan söylemleri dikkat çekicidir. Yüksek yargıda tarikat cemaat egemenliğinin iyice görünür olduğu Yargıtay başkanlığı seçimleri Mayıs ayında bütün yönleriyle ortaya çıkmıştır.

Bunların yanı sıra 9. Yargı Paketi’nde yer alan ve anayasal hakları ayaklar altına alan “etki ajanlığı” maddesinin yanı sıra laik hukukun temeli ve kadın haklarının hukuki güvencesi olan Medeni Kanuna da aykırılıklar dikkat çekicidir.

Bu durum daha önceki raporlarımızda da belirtildiği gibi “yeni anayasa” girişimiyle birlikte siyasi ve ideolojik bir tahkimatın Anayasal boyutu olarak okunmalıdır.

Mayıs ayı raporunda ortaya çıkan bir diğer saldırı başlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”dır. Belgenin stratejik hedeflerine ilişkin görev alacak “ilgili kurum ve kuruluşlar” altında sıralanan yapılar arasında Diyanet İşleri Başkanlığı ile “sivil toplum kuruluşları” öne çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanı’nın ““Sizin tarikat, cemaat bizim STK dediğimiz yapılar” sözleri de göz önünde bulundurulduğunda belgedeki “sivil toplum kuruluşları” kamuoyunca bilinen tarikat cemaat gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bakanlığın, raporlarımızda da yer alan, bugüne kadar protokollerle ortak faaliyet yürüttüğü yapılar da düşünüldüğünde, söz konusu “vizyon belgesi ve eylem planı” ile karşı devrimin siyasi-ideolojik tahkimatının toplumsal alanda aile üzerinden hedeflendiği açıkça görülmektedir.

Bu ana başlıkların yanı sıra, raporda bir kez daha ortaya çıkan, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile tarikat ve cemaat yapılanmlarının artan etkisidir. Raporun ilgili bölümlerindeki veriler, başta eğitim ve toplumsal alan olmak üzere etkisi artan DİB ile söz konusu gerici yapılanmaların siyasi ve mali güçlerindeki büyümeyi göstermektedir.

Mayıs ayı raporumuzda yer alan veriler, siyasi iktidarın karşı devrim sürecinde daha hızlı yol almak üzere çok temel alanlarda laiklik karşıtı bütünlüklü saldırısını büyüttüğünü ortaya koymaktadır. Rapordaki veriler değerlendirildiğinde bu süreçte düzen siyasetindeki diğer bileşenlerin başta “diyalog” ve “normalleşme” olmak üzere attığı adımların ise siyasi iktidarın elini rahatlattığı gözlemlenmektedir.

Laiklik Meclisi İzleme Merkezi olarak bu gündemlerden ulaşabildiklerimizin ayrıntılı dökümleri 257 kapsamlı başlıkta aşağıdaki Mayıs 2024 Laiklik İhlalleri Raporu’nda yer almaktadır.”

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ, MAHKEME KARARLARI VE YARGI

1-İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi altı yaşındayken “imam nikâhıyla evlendirmesi” ve Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin dava, istinafın bozması sonucu yeniden başladı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirilerek katıldı. Duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Duruşma, sanık avukatlarının mazeretli şekilde katılmamalarından dolayı 10 Haziran 2024’e ertelendi. (6 Mayıs)

RAPORUN DEVAMI: MAYIS 2024 LAİKLİK İHLALLERİ RAPORU

Atatürk ve Cumhuriyetten Yana Taraf Haber Merkezi