Yeni Anayasa Din-Dar mı? | Öznur Yılmaz Yazdı

Yeni Anayasa Din-Dar mı? | Öznur Yılmaz Yazdı
Yayınlama: 02.08.2022 17:17
A+
A-

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hangi iman ile dile getirildiğine şüphe duyduğumuz…

“Fiyatları tayin eden ALLAH’tır” gibi   fetvalara karşı üretilen…

“Aklımızda rüzgârda uçuşan bir yapraktır” polemiklerini konuşmaktan…

Yakın ve uzak geleceğimizi top yekûn ilgilendiren “YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ” nin içeriğinden pek bahseden yok.

DİNDAR ANAYASA!

İsim babası…Eski TBMM Başkanı,1968 Kuşağı’nın zıt yelpazesinden emperyalizmin 6. Filo’suna secde eden kesimin Milli Türk Talebe Birliği Başkanı İsmail Kahraman.

Kahraman’ın o dönemden arkadaşı…

The Guardian’a “Cumhuriyet döneminin artık sonu geldi” demeçlerini verdiği iddiasını yalanlayamayan…

Milli Bayram Kutlamaları’nda ha bire kulak rahatsızlığı çeken,hasta yatağından fotoğraf paylaşan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

*

DİN-GENİŞ ANAYASA’DAN… DİN-DAR ANAYASA’YA…

Hatırlayalım…

1928…Devletin dini İslam’dır, hükmü 1924 Anayasası’ndan çıkarılmıştır.

Böylece…İnansın ya da inanmasın kutsal inanç değerlerinin bazı kesimlerce   siyasi/ticari amaçlı suistimal edilmesinin önüne geçilmiştir. Din kişisel bir olgudur.

1937 de… ‘Devletin devlet işleri ile dinin din işlerine göre yürütülmesi’ ilkesi olan Laiklik, Anayasamızın değiştirilemez maddesine eklenmiştir.

Her iki değişlikle… En kutsal değer olan DİN, istismarcıların elinden en GENİŞ manada kurtarılmıştır.

DİN bu toprakların en hassas konusu…İstismarcılarında en kuvvetli silahı…

Bırakalım bu hassas konuyu uzar gider…

Yeni ANAYASANIN/DİN-DAR ANAYASANIN altındaki GERÇEKLERİ ANLAMAYA çalışalım.

Mevcut DİN-GENİŞ ANAYASAMIZIN ÖNEMİNİ DE…

*

Hatırlayalım…

1921, 1924, 1961 ve 1982Anayasalarında milli egemenlik;-HALKların değil-kayıtsız ve şartsız TÜRK MİLLETİ’nindir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu Gazi M. Kemal ATATÜRK;millet tanımını…

NE MUTLU TÜRK OLANA ile değil…

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!”ile tek cümle ile anlatmıştır.

Bu cümle ile aslında ‘YURTDAŞLIK BİLİNCİ’ne vurgu yapmıştır.

Bu bilinç…Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmak için gerekli olan bilinçtir.

Bu bilinç…Ne etnik kökene…Ne dinsel ayrımcılığa/ayrıcalığa…Ne siyasi çizgiye… Ne aşirete/tarikata/cemaate bakmaz.

YURTDAŞLIK BİLİNCİNDE…VATAN TEK! TÜRK MİLLETİ BİR!

*

DİN-DAR ANAYASA’DA NE VAR?

DİN-GENİŞ ANAYASAMIZ NEDEN DEĞİŞECEK?

Anayasa deyip geçme…

Dünümüz… Bugünümüz…Yarınımız…

*

Görünenin ardındaki görünmeyen niyetleri ANLAMAK için…

Önce…Felsefi boyutta şüphe/merak ileolup biteni düşünmek gerekir.

Terimlerin gerçek manasının felsefesini anlamak… Algımız ile adeta top oynayan emperyalizm ile yerli işbirlikçilerinin asıl niyetini anlamak için ilk adımdır.

Sonra…Bugünü anlamak… Dünü hatırlayarak geleceğe önlem almak için olayların tarihsel boyutu üzerinde düşünmek…

*

GİZLİ SAKLI NİYETLERİN ÜZERİNE ÖRTÜLEN KILIFA TARİHSEL EN GÜZEL RETROSPEKTİF ÖRNEK…

1918….WİLSON İLKELERİ…

  1. Dünya Savaşı’nı -sözde-bitiren ilkeler!

WİLSON İLKELERİ’NiN YENİ ANAYASA/DİN-DAR ANAYASA İLE NE ALAKASI VAR DEMEYELİM…

Hatırlayalım…

Bu uğurda üstün hizmetinden! dolayı Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen ABD Başkanı Thomas W. Wilson aslında I. Dünya Savaşı sonrasında Wilson İlkeleri ile yeni dünya düzeni- yani bugünlerin sömürü düzenini- açıklar.

Sözde… Uluslararası adalet, eşitlik ve barış temalı görüşler!

Özde…TEK KUTUPLU dünya Düzeni NEOLİBERALİZME geçiş…

Yani…Güçlünün daha da güçlenmesi…Zayıfın daha da sömürülmesi…

*

Önce…Wilson İlkeleri’nin En Görünür Maddeleri nelerdi? Hatırlayalım…

Sonra…O maddelerin gizli/saklı evrensel anlamını…

*Her ulus kendi geleceğini tayin eder.

-Yani…Sömürgeciliğe lafta karşı! –

*Türkler çoğunlukta olduğu yerlerde kendi devletlerine sahip olabilecekler,Osmanlı azınlıkları da kendi devletlerine…

-Yani…Ermeni Devleti ve ileride Kürt Devleti iddialarına dayanak olacak! –

*Galip devletler mağlup devletlerden toprak/tazminat almayacak.-

-Yani…Toprak talebi manda yönetimine, tazminat talebi tamirat borcuna dönecek! –

ve…

*Gizli diplomasi yerine açık diplomasi olacak.

KÜLAHIMA ANLAT…

WİLSON İLKELERİ ALİ CENGİZ OYUNU MU?

*

Bolşevik Rusya; I. Dünya Savaşı sonrasında kapalı kapılar ardında imzalanan GİZLİ ANTLAŞMALARI SARI KİTAP ile tarihe ifşa eder.

WİLSON İLKELERİ’NİN GERÇEK NİYETİ…OSMANLI DEVLETİ KAPANIN ELİNDE…

ANADOLU gizli anlaşmalar ile adeta bin parçaya bölünmüş…

*

Gizli Antlaşmalardan bazıları…

1915-Londra Antlaşması…Oniki Ada ve Batı Karadeniz Savaş’a girme karşılığında İtalya’ya…

1916-Mac Mahon…Çıban Başı Şerif Hüseyin ile Araplara Osmanlı Devleti’ne isyan etmeleri karşılığında bağımsızlık sözü…

1916-Sykes-Picot Anlaşması…Sevr’in taslağı.Bugün Büyük Ortadoğu Projesi(BOP) ‘nin Doğu illerimizi içine alan dünün nihai haritası…

1917- BellFaur Deklarasyonu…Filistin Bölgesi’nde Yahudi Devleti’nin kurulması…Bugün BOP ile Ortadoğu’ya yayılması…

1917-Saint Jean de Maurienne…İzmir, Batı Anadolu ve Akdeniz önce İtalya’ya…Boğazlara yakın güçlü İtalya yerine sonra Yunanistan’a…

1916-Petrograd Protokolü…Doğu Anadolu, Trabzon havalisi Rusya’ya…

Tarihe retrospektif açıdan baktığımızda…

Emperyalizm ANADOLU’ da-geçmişte- gizli saklı da olsa her şeyi düşünmüş!

Bir tek…MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü DÜŞÜNEMEMİŞ.

*

Kurtuluş Savaşı kazanılmış.

ATATÜRK, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuş.

EGEMENLİK-HALKların değil- KAYITSIZ ŞARTSIZ TÜRK MİLLETİ’NİN olmuş…

*

Ancak…Emperyalizm boş durmaz…

Topraklarımızın parçalanma hain planları hiçbir değişikliğe uğramaz. WİLSON İLKELERİ BAKİDİR. Sadece KILIF DEĞİŞMİŞTİR.

1920…Wilson İlkeleri’ni baş tacı eden Milletler Cemiyeti kurulur. -Bugünün Birleşmiş Milletleri vb…-

*

1926-1930 yıllarında… Emperyalizm oyunu ile ANADOLU’DA KÜRT İSYANLARI devam eder.

Emperyalizm desteğindeki isyanlar Ağrı Dağı’nın İran tarafındaki kısmı Türkiye’ye katılarak giderilir.

Bugün…Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO gibi örgütlerin insan-i maksatlı türlü projeleri dikkatli incelendiğinde çoğunun altında Wilson İlkeleri’nin nihai hedefi gizlidir.

Buna bir örnek …2002 ‘de AK Parti döneminde imzalanan Halkların Hakları adı da verilen “İkiz Sözleşmeler…”

Bu imza…Ulus Devletlerin bekasına en büyük iç tehdit değil midir?

Literatürümüze Türkiyeli Yurttaşlar ifadesini de -sayesinde-sokmuştur!

ANADOLU’YU SEVR’DEN BETER HALE GETİRMEK!

Bugün…Emperyalizmin ulus devletleri etnik meseleleri kullanarak kardeşi kardeşe kırdırarak içeriden bin parçaya bölme planı tam gaz ilerler.

BÖL…PARÇALA…YÖNET…

UYAN! EMPERYALİZMİN KÜÇÜK LOKMAYI YUTMASI KOLAYDIR.

*

Retrospektif bakış açısını kenara bırakıp bugün görünenin ardını görmeye çalışalım.

YENİ ANAYASA/DİN-DAR ANAYASA İLE…

Devletin dini İslam’dır.

Ya da…Laiklik ilkesi üzerinden tartışırken…

Yoksa…ATI ALAN ÜSKÜDAR’I -ÇAKTIRMADAN- GEÇECEK Mİ?

BÖL-PARÇALA-YÖNET!

*

Mevcut Anayasayı daha da demokratikleştirme imkânı varken…

Laiklik ilkesinin yer almadığı   1921 Anayasası’nda direnme!

Anayasamızın değiştirilemez dört maddesini değiştirme!

Bize nelere mal olacak?

*

DİN-GENİŞ Anayasamızda;

Madde1. “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.”

Madde 3. “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen,beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır,”değişmez maddesinin yeni anayasa da yer almaması durumu!

Halkların özel durumu!

Yoksa…Wilson İlkeleri’nin görünmeyen gizli amacını yüz yıl sonra gün yüzüne ulaştırmak mı?

*

Ne kadar anlatsak da…

“Eyvah! Aziz Vatan içeriden parçalanıyor mu?” demek yerine…

Hala…Vatan toprağının yabancıya satışına ‘yabancı yatırımcı’ demeye devam ederler!

Tartışmalı fetvaları ile gündemi garanti değiştirmede etkili Diyanet İşleri Başkanlığı ‘kapatılmalı mı kapatılmamalı mı’ tartışmasını dar perspektifte sürdürenler!

Şehir Devletleri, özerk bölgeler, eyaletlere bölünme, Türkiyeli gibi söylevlerin şuursuz şak şakçıları arasındalar.

Sevgi ve bilgiyle

Öznur YILMAZ

ÖZNUR YILMAZ KİMDİR? oznuryazar.com TÜRBÜLANS, SOYAĞACI, ENİGMA-1 kitaplarının YAZARIAğrı doğumlu olan Öznur Yılmaz; 2019 tarihinde TSK’da yirmi beş yıl muvazzaf subay olarak görev yaptıktan sonra Mak. Müh. Kd. Albay rütbesinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Yılmaz, yurtiçi ve yurt dışı görevleri ifasında sayısız kez takdir ve taltif ile ödüllendirildi. TSK’daki görevlerinin ifası sırasında herhangi bir ceza/ savunma almadı. Emekli olduktan sonra yayımlanan ilk kitabı TÜRBÜLANS nedeni ile yargılandı. Yılmaz’ın TSK’daki Görevlerinden Bazıları: MSB Türkiye-Suriye Sınır Hattı Sınır Fiziki Güvenlik (SFGS) Şubesi- Prj. Sb/ Şb. Md. 2016-2019 KKK Atak Helikopteri Prj. Sb. KKK Ağır Silah Prj. Sb. MSB Silah Mühimmat Şb. Ks. Amiri Helikopter Bakım Merkezi Motor Aksesuar Grubu Pal ve Pervane Ks. Amiri Vatan savunmasını ilgilendiren yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı mal ve hizmet alımlarında tedarik, bakım mevzuatları kapsamında teknik şartname, sözleşme, ihale, muayene, denetim, teftiş, envantere kabul faaliyetlerinde de görev aldı. Görev Aldığı Bazı Projeler; 76/62 Proximity Füze Mühimmat-G. AFRİKA B200 Uçakları onarımı- İSPANYA Sınır Yönetimi Güvenliği AB Birliği Atak Helikopteri Kundağı Motorlu FIRTINA Obüs Taşıma Aracı Anıtkabir Müze Bölümlerinin Otomasyon ve İklimlendirme Projeleri Okullar Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Selçuk Üniversitesi AB Hukuku Y.Lisans Selçuk Üniversitesi İşletme Y.lisans Washington Ün. Seattle-ABD ESL Bilkent Ün. Arkeoloji
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.