3 Mart’ın 100. yılında “Laiklik Meclisi”nden anlamlı program

3 Mart’ın 100. yılında “Laiklik Meclisi”nden anlamlı program
Yayınlama: 27.02.2024 14:42
A+
A-

TBMM tarafından 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen üç yasa, hukuk devletinin temeli ve Cumhuriyet’in yol haritası niteliğindedir.

Bu üç yasa ile ikili hukuk ve ikili eğitim sisteminin yanı sıra hilafet de kaldırılarak demokratik, laik hukuk devleti yolunda en büyük adım atılmıştır.

Kabul edilen ilk kanunla, dinin ve ordunun siyaset aracı olarak kullanılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Şeriye ve Evkaf Bakanlığı kaldırılmış; Şeyhülislamlık, şeri mahkemeler ve fetva usulü tarihe karışmıştır.

İkinci olarak kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu (öğretim Birliği Yasası) ile kız çocuklarına erkek çocuklarıyla eşit eğitim imkanı sağlanmış ve bilimsel düşüncenin önü açılmıştır.

Üçüncü kanun ile de hilafet kaldırılarak, laiklik ilkesinin temeli atılmıştır.

‘LAİKLİK MECLİSİ’NDEN ÇAĞRI’

Sözcülüğünü YARSAV kurucu başkanı, hukukçu ve siyasetçi Ömer Faruk Eminağaoğlu,Avukat Berkay Çelen ve Umut Kuruç‘un yaptığı Laiklik Meclisi 3 Mart’ın 100. yılında anlamlı bir program düzenledi. Ankara’da 3 Mart 2024 pazar günü saat 14:00’de yapılacak toplantı ile ilgili Laiklik Meclisinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada “İlerici, yurtsever bütün kitle örgütlerini ve yurttaşları bu iradenin parçası olarak Laiklik Günü’nü kutlamaya davet ediyoruz. 3 Mart 2024 Pazar günü saat 14.00’da, Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası, Teoman Öztürk Salonu’nda buluşuyoruz.”ifadeleri kullanıldı.

İşte o açıklama:

“Laiklik Meclisi hilafetin ve Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu’nun çıkarıldığı 3 Mart’ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlamayı karar altına almış, 2023 yılı sonunda bu kararını kamuoyu ile paylaşmıştır.

100 yıl önce atılan bu büyük adımın gücünü aldığı kaynak laikliktir. Çünkü laiklik yurttaşlığın temelidir. Bu temel, daha ileri gitme hedefi, eşit ve özgür bir topluma doğru yürüme kararlılığıdır. Onurlu yaşam hakkına, uygarlık hakkına sahip çıkmaktır.

Laiklik özgürlüktür. 1924’te atılan bu büyük adımın 100. yılında karşı devrim de son düzlüğüne girmiştir. TBMM’nin ve Anayasa’nın yok sayıldığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ve yeni bir Anayasa ile laikliğin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği bir tabloda bir yandan da yoksullukla çaresiz bırakılan toplumumuz, gericilikle teslim alınmak istenmektedir. Ancak, ülkemizin ilerici birikimi bu karşı devrim saldırısını dirençle püskürtecek, eşit ve özgür bir geleceği laiklik ile birlikte kuracak iradeye sahiptir.

Laiklik Meclisi bu iradeden güç alarak kurulmuş ve yoluna devam etmektedir. 3 Mart Laiklik Gününde hilafet ve şeriat sevdalılarına, tarikat ve cemaat boyunduruğuna, Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına karşı, onurlu yaşam hakkımıza ve onun temeli olan laikliğe sahip çıkmaya devam ediyoruz.

İlerici, yurtsever bütün kitle örgütlerini ve yurttaşları bu iradenin parçası olarak Laiklik Günü’nü kutlamaya davet ediyoruz. 3 Mart 2024 Pazar günü saat 14.00’da, Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası, Teoman Öztürk Salonu’nda buluşuyoruz.

Laiklik ve aydınlık Türkiye kararlılığından vazgeçmeyen tüm yurttaşlarımızı bu büyük buluşmaya, laiklik mücadelesine omuz vermeye çağırmaktayız.

Laiklik özgürlüktür, vazgeçmiyoruz!”

LAİKLİK MECLİSİ SÖZCÜLERİ MEDYA SİYASET TV’DE CANLI YAYIN KONUĞU OLUYOR

29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 22:00’de Medya Sİyaset TV’de Düşünce Ekseni programında Medya Siyaset Genel Yayın Koordinatörü, eğitimci yazar Hatice Topçu’nun konukları İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Genel Başkanı ve Laiklik Meclisi Sözcüsü Umut Kuruç ve Avukatlar Sendikası Başkanı ve Laiklik Meclisi sözcüsü Berkay Çelen olacak.

(İzlemek ve hatırlatıcı oluşturmak için) 

Atatürk ve Cumhuriyetten Yana Taraf Haber Merkezi