Yargı ve İş Dünyası Sempozyu'nda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Konuyu geniş bir şekilde tartışacağız dediğimizde hemen 'Medeni Kanun ortadan mı kaldırılacak?' gibi kara propagandalarla da karşılaşıyoruz. Aile hukukundan kaynaklanan problemlerimiz yok mu? Var. Bu problemleri kim tartışacak? Yargı dünyamız, Adalet Bakanlığımız, Adalet Akademimiz bu konuda öncülük ederek bir sempozyum...
10.10.2023 21:41
0