Bartu Soral Dünya Ekonomik Krize Giderken Türkiye İçin Acil Eylem Planını Açıkladı

Bartu Soral Dünya Ekonomik Krize Giderken Türkiye İçin Acil Eylem Planını Açıkladı
Yayınlama: 09.10.2022 20:02
A+
A-

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Eski Müdürü, Kalkınma Ekonomisti yazar Bartu Soral Dünya Ekonomik Krize Giderken Türkiye İçin Acil Eylem Planını Açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada Bartu Soral “Dünya çapında şiddetini arttıran ekonomik kriz yüksek oranlı fiyat artışları ve gıda kıtlığı ile yaşamı zorluyor. Türk ekonomisi uzun sürecek krize yeterince hazır değil.Son 30 yıldır dahil olduğumuz neo-liberal kumarhane ekonomisinden planlı ekonomiye geçmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

BARTU SORAL AÇIKLAMASINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

  1. Dünya çapında şiddetini arttıran ekonomik kriz yüksek oranlı fiyat artışları ve gıda kıtlığı ile yaşamı zorluyor. Türk ekonomisi uzun sürecek krize yeterince hazır değil.Son 30 yıldır dahil olduğumuz neo-liberal kumarhane ekonomisinden planlı ekonomiye geçmek zorundayız.İlk önce yapılacak iş gıda ve su güvenliğini sağlamaktır.

Türk köylüsü zarar ettiği için çiftçiliği bırakıyor. Dön deyince toprağına dönmez.

Türkiye çapında ürün verimlilik haritası ve ihtiyaç planı hazırlanıp, teşvikler bu planlama doğrultusunda belirlenmeli.

Girdilere yüzde 50 devlet desteği ve teşvikli ürünlere alım garantisi verilmeli.

Tarım arazileri sadece tarım yapmak için kullanılmalı ve boş tutulmamalı. Bunun için arazi birleştirmesi, kamulaştırma, mecburi kiralama gibi düzenlemeler ve kanunlar süratle hayata geçirilmeli.

  1. İkinci sırada hayvancılık varFiyatı düşürmenin yolu üretimi arttırmaktır, ithalatı değil.Hayvancılık sektöründe maliyet % 70 oranında yemdir. Et fiyatlarını düşürenin yolu maliyetleri düşürmekten geçer. Maliyet düşer, hayvancılık kar eder, üretim artar, etin ve sütün fiyatı düşer.

Meralar hayvancılık için doğal ve bedava beslenme imkanıdır, ıslah edilip hayvancılığa kazandırılmalıdır. Yem bitkileri için, doğru coğrafi ve mikro iklimler saptanarak, özel teşvikler getirilmelidir.

Yerli ırk günde 8-10 kg süt verirken ithal ırklar 25 kg süt veriyor. Yerli ırkların verimlilik artışı için ıslah çalışması başlatılıp, ithal büyükbaşın cazibesi ortadan kaldırılmalıdır.

Yılda yaklaşık 600 bin canlı hayvan ithal ederken, 650 bin buzağımız ölüyor. Barınaklarımız bakımsız, çiftçi eğitimsiz, ithal hayvanla gelen hastalıklar çok ve veteriner atamaları eksik. Tarım baştan sona ve aynı anda makro planla yönetilmeli.

  1. Gelir dağılımında adaleti sağlamak ve zor durumda kalan vatandaşlar ile zengin sınıflar arasındaki gelir uçurumunu kapatmak için vergide adalet sağlanmak zorunda.

Dünya Savaşına gidilen bir ortamda servet vergisi millet olmanın gereğidir, zorunluluktur.

Benzin, mazot ve her türlü akaryakıttan alınan KDV ve ÖTV sıfıra yakın olmalıdır. Buna karşılık milyon dolar kar eden bankalar, finansal kazançlar ve tüm rantiye kazançları yaygın ve adil biçimde vergilendirilmelidir.

Toplam vergi gelirleri içinde %30’a gerileyen doğrudan vergilerin (gelir ve kurumlar vergisi) payı %50’ye yükselecek biçimde vergi reformu hayat geçirilmelidir.

Dünyaca ünlü ihale zenginlerinden kriz sebebiyle, toplumsal dayanışma adına bir defalık servet vergisi alınmalıdır.

  1. Teknoloji geliştiren beyinlerin yetişmesi, lise öğrencilerimizin uluslararası sınavlarda (PISA) 40. sıralarda kalmaması, en az 3 üniversitemizin dünyadaki en iyi 100 üniversite arasına girmesini sağlamak için eğitim sistemine büyük yatırım yapılmalıdır.

Önümüzde Üçüncü Dünya Savaşına evirilme emareleri gösteren uzun bir soğuk savaş dönemi vardır.

Ülkemizde orta ve yüksek teknoloji ile üretim yapan tüm sektörler dış ticaret açığı yaratmakta yani dış dengede zarar vermektedir. Türkiye sadece emek yoğun sektörlerde dış ticaret fazlası vermektedir. Türk sanayisinin teknoloji açığı vardır.

Temel bilim dallarına uzmanlaşan liseler Türkiye’nin her il ve ilçesinde açılmalı.

Türkiye’nin her bölgesindeki çocuk aynı kalitede eğitim alabilmelidir. Fırsat eşitliği her Türk çocuğunun hakkıdır.

Eğitim özel sektörün kar amacına bırakılamaz.

  1. Ağır sanayi kapsamında büyük dış ticaret açığı verdiğimiz ve bizi dövize bağımlı kılan Petro-Kimya ve Demir-Çelik sektöründe küresel ölçekte rekabete girebilen iki dev tesis ihtiyacı vardır.

2010-2020 arası Petro-Kimya ve Demir-Çelik sektörüne 400 milyar doların üstünde para ödedik.

Yüksek katma değerli üretim yapan, küçük sanayilerin kuruluşunda lokomotif görevi üstlenecek bu iki sektörde dev, entegre, ölçek ekonomisine uygun iki tesis ülkemize kamu veya kamu-özel işbirliğiyle kazandırılarak Türkiye’nin döviz bağımlılığı bitirilmelidir.

  1. Savaş döneminin ekonomi modeli plancı, kalkınmacı, karma ekonomik modeldir. Devlet piyasalarda rekabeti arttıracak her türlü yatırımı, düzenlemeyi ve denetlemeyi yaparak, geleceği planlamalıdır.Neo-liberalizm talanında elimizden çıkan kamu işletmeleri içinde stratejik önemdekiler derhal kamulaştırılmalıdır.

Türk ekonomisi Çok Uluslu Şirketlerin, bankaların, rantiyenin insafına terk edilemez.

Türkiye son 30 yıldır artan oranda dahil olduğu kumarhane kapitalizminden çıkıp planlı üretime geçmelidir.

Bankacılık sistemi proje bankacılığı, yatırım finansmanı, tarım veya sınai gibi sektörel desteklemeler, kısaca ana görevi olan üretimi desteklemeyi bırakmış, tüketici kredileri ve kredi kartlarından kar eden bir işlev üstlenmiştir. Tekrar asli görevine dönecektir.

  1. Önümüzdeki orta-uzun vadede enerji en önemli girdi olmayı sürdürecektir.

Türkiye enerji üretim kapasitesini yükseltmiş, çeşitliliği arttırarak elektrik üretiminde yenilenebilir kaynağı toplam içinde %51’e çıkartmış, jeotermalde dünyada 4. sıraya ulaşmıştır.

Yapımı süren nükleer santrallerin tamamlanması, Rusya ve Türk Ülkelerindeki fosil yakıtın Avrupa’ya ulaştırılmasında doğru işbirlikleri ile Türkiye’nin ana aktör oyuncu olabilme kapasitesinin kullanılması geleceğimizi garantiye alacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Atatürk ve Cumhuriyetten Yana Taraf Haber Merkezi
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.