Cumhuriyetin Temellerinin Atıldığı Yer, Sivas Kongresi! | Hakkı Güleç Yazdı

Cumhuriyetin Temellerinin Atıldığı Yer, Sivas Kongresi! | Hakkı Güleç Yazdı
Yayınlama: 05.09.2023 12:15
A+
A-

Sivas Kongresi,milli bir kongredir; egemenliğin saltanattan alınarak millete verilmesi ile cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerdir.

Sivas Kongresi ile Mustafa Kemal’in güç ve otoritesi artmış milli bir lider olarak çıkmıştır.

Kongreler sayesinde güç kazanan Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleyi yönetecek, cumhuriyeti ilan edecek ve devrim kanunlarını çıkartacak olan TBMM’nin altyapısını da hazırlamış olur.

Kongreler öncesi, Amasya Genelgesinde“milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlığını kurtaracaktır.” cümlesiyle Cumhuriyete giden yolun ilk harcı konulur.

Sivas Kongre kararları, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemi CHP’sinin temel ilkelerini oluşturur.

4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi

1.Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas’ta 4 Eylül -11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal nitelikte bir kongredir.

Kongre aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edilmektedir.

Alınan Kararlar şunlardır

1-)Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.

2-)Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

3-)İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

4-)Kuvay-ı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.

5-)Manda ve himaye kabul edilemez.

6-)Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.

7-)Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.

8-)Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

Sekiz Gün süren Sivas Kongresi Başarıları

*Her türlü engele karşı kongre toplanarak önemli kararlara imza atılmıştır.

*Kongre’ye oldukça hazırlıklı gelen Amerikan mandacılarına rağmen  “Manda ve himaye kabul edilemez.” Kararı alındı.

* Kongreyi dağıtmak ve Mustafa Kemal’i etkisiz hale getirmek amaçlı İngiliz planı başarıya ulaşamadı.

*Sivas Kongresi ile “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk” adı ile bir çatı altında birleşti.

*“Temsilciler Kurulu” Kuvayı Milliye’nin kurumsal sözcüsü durumuna geldi.

Ancak

Bugün en temel sorunumuz Sivas Kongresi kararlarının ters yüz edilmesidir.

O dönem, saraydan alınarak millete verilen egemenlik bugün tekrar saraya verilmiştir.

Ogün, Sivas kongresinde en büyük mücadele Amerikan mandacılığına karşı tam bağımsızlık kararı, bugün tersine çevrilmiştir.

Bugün görünürde tribünlere karşı Amerikan karşıtlığı işlenirken tüm politikalarda tam teslimiyetçi Amerikancı politika devam etmektedir.

Bugün geldiğimiz noktada Sivas kongresinde alınan tam bağımsızlık kararlarının ayaklar altına alındığı bir Türkiye’nin orta çağcılar eliyle nasıl karanlıklara sürüklendiği, küreselci neoliberal programlarla ekonomik bağımsızlığını büyük ölçüde kaybederek sömürgeleştiğini görüyoruz.

Umutsuz durumlar yoktur!

Ancak her şeye rağmen Atatürk’ün “Umutsuz durumlar yoktur; umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” sözü rehberimiz olmaya devam edecektir.

Psikolojik Danışman- Eğitimci/Yazar