İYİ Partili Aytun Çıray ‘dan Sağlık Bakanı Koca’ya tepki

İYİ Partili Aytun Çıray ‘dan Sağlık Bakanı Koca’ya tepki
Yayınlama: 15.08.2022 14:02
A+
A-

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarlarından Dr. Aytun Çıray Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın “Beyaz Reform”unu eleştirdi ve “Hekimlerimiz aylardır sağlık sisteminin düzeltilmesi için taleplerini iletiyorlar. Hekim maaşları, özlük hakları, sağlıkta şiddet, malpraktis gibi konularda kazanımlar elde etmek için, kurdukları sendikaların çatısı altında birleşerek haklarını arıyorlar.Ama sizin ‘Beyaz Reform’unuz da diğer vaatleriniz gibi kof çıktı. Sayın Koca hekimlerin umutlarıyla oynamaktan, meslektaşlarınıza zulmetmekten bıkmadınız mı?” dedi.

12 Ağustos 2022 tarihinde yeni Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği yayınlanması üzerineDr. Aytun Çıray söz konusu yönetmeliği çeşitli açılardan değerlendirdi. Yeni yönetmelikte 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi (madde 38 hariç) hekim ve personelin kapsam dışı bırakıldığını, bu statüler için de gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Çıray sözlerini şöyle sürdürdü:

SİZ PERFORMANSIN FİŞİNİ ÇEKEMEDİNİZ; AMA SAĞLIKÇILAR SİZİN FİŞİNİZİ ÇEKECEK

“Yayımlanan yönetmelikle aylık gelirde bir artış hedeflenmesine karşın; hekimlerimizin sürekli olarak dile getirdikleri tek kalemde, emekliliğe yansıyan temel maaş taleplerinin karşılanması yerine, ücret kalemleri daha da artırılmıştır. Gelirlerinin hesaplanması bu kadar karmaşık olan ve ücretleri çeşitli kriterlerle parça parça ödenen bir başka meslek grubu daha yoktur. Üstelik maaşa eklenen sabit ödemeye, TABAN ÖDEME ve TEŞVİK ÖDEMESİ adı altında, yine hekimlerin performanslarına bağlı olan bir başka ödeme eklediniz. Taban ve teşvik ödemeleri, kesintileri olabilen ödemeler olup; maalesef halen hekimlerin tek kalem maaş taleplerine rağmen aylık gelirlerinin büyük bir kısmı, her ay miktarı belirsiz ve değişken olarakbaşkameslekgruplarındaolmayanperformansadayalıolarakhesaplanacaktır. Güya ‘Performans sitemi’nin fişini çekecektiniz. Ama merak etmeyin siz performansın fişini çekemediniz ama sağlık çalışanları sizin fişinizi çekecek.”

YENİ YÖNETMELİKTE HEKİMLERE TORPİL, BASKI VE TEHDİT UNSURLARI VAR

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray, teşvik ödemesinin hizmete katkı, verimlilik, finansal sürdürülebilirliği sağlama ile özellikle hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi subjektif; torpil, kayırma ve baskı unsuru olabilecek kriterleri olduğunu anlattı. “Taban ödeme”nin disiplin cezalarında 1 ile 3 ay arasında değişen sürelerce kesilecek olması hem Anayasanın cezaların kanunla düzenlenmesi amir hükmüne aykırı olmakla birlikte,hekimleri gelirleri ile tehdit ettiğini ve rahatlıkla kötüye kullanılabileceğini ve bunun hukukun tek suça tek ceza ilkesine aykırı olduğunu da ileri sürdü ve sözlerini şöyle tamamladı:

YÖNETMELİK TÜM HEKİMLERİ DE KAPSAMIYOR

“Bu yönetmelikle hekimlere, gelirlerini artırmak için ‘Mesai Dışı Çalışma’ları istenmektedir. Hekimlerin anayasadan kaynaklanan dinlenme hakları çalışılan süreden sayılmamakta ve izin kullanan hekimlerin ücretlerinde kesinti olmaktadır. Bu yine hekimlere özgü bir haksızlıktır. Bu yönetmelikle yurt dışı kongre izinleri kapsama alınmamış olup, sağlık raporlarında 7 gün, yıllık izinlerde de aylık 12 günden sonra kesinti devam etmektedir. Yıllık izinler çalışılan süreden sayılmalıdır.Sonuç olarak, hekimlerin asli beklentisi olan tek kalemde, temel ve emekliliğe yansıyan maaş talebine yanıt vermeyen; performansın fişini çekmiş olduğu söylenen, ancak ek ödemenin yine performans kriterleri ile sadece ismi değiştirilerek yapıldığı; ağır iş yükü üzerinden devam edenve bir yenilik olarak disiplin kriterini de baskı unsuru olarak getiren; tüm hekimleri kapsamayan bu yönetmelik beklentileri karşılamamaktadır.”

 

Atatürk ve Cumhuriyetten Yana Taraf Haber Merkezi