Milli Egemenlik platformundan 1919 Amasya Tamimi’nin 105. yılında “Yeniden Amasya genelgesi”

Milli Egemenlik platformundan 1919 Amasya Tamimi’nin 105. yılında “Yeniden Amasya genelgesi”
Yayınlama: 25.06.2024 16:54
A+
A-

Milli Millî Egemenlik Platformu’nun düzenlediği ”Milletin azim ve kararı” konulu toplantı için 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Millî Egemenlik Platformu yönetici ve üyeleri Amasya’da bira araya geldi. Yurdun her köşesinden gelen Türk Milliyetçileri AksRoyal Otel’inde gece geç saatlere kadar konuştu dertleşti. Konu elbette VATAN idi.

Topluluk pazar sabahı önce, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Amasya’ya gelmelerinden sonra, 20 Haziran günü Cuma vaazında:

“Milletin şerefi, haysiyeti, hürriyeti, istiklali hakikaten tehlikeye düşmüştür. Bu felaketten kurtulmak, icap ederse vatanın son ferdine kadar ölmeyi göze almak lazımdır. Padişah olsun, halife olsun, isim ve unvanı ne olursa olsun, hiçbir şahıs ve makamın mevcudiyetinin hikmeti kalmamıştır. Tek kurtuluş çaresi, halkın doğrudan doğruya hâkimiyeti ele alması ve iradesini kullanmasıdır.” diyerek Millî Mücadele’ye ilk ve kuvvetli desteğini açıklayan Sultan Bayazıt Camisi vaizi Abdurrahman Kâmil Efendi’nin (Yetkin) mezarını ziyaret edip dua ettiler…

Oradan Saraydüzü Kışla Binası’na geçilerek ”milletin azim ve kararı” konulu panelde yeniden Millî Mücadele ruhu tazelendi.

Panel açılışında Millî Egemenlik Platformu kurucularından Ali Uzunırmak konuşmasında şöyle dedi:

“Bugün 23 Haziran 2024, Millî Egemenlik Platformu’nun davetlileri olarak Türk Milleti’nin makus talihine dur diyen kararların alınışının 105. yıl dönümünde söz konusu kararların alındığı bu tarihî şehirde ve tarihî mekânda buluştuk.

Sevr Antlaşması’yla milletin ordusu dağıtılmış, vatan topraklarının büyük bir kısmı işgal edilmişti. 105 yıl önce bugün büyük Atatürk ve bir avuç vatan müdafi arkadaşları, bu salondan, aldıkları kararları bütün dünyaya ve tarihe ilan ettiler.İşgalden kurtuluşun, çağdaş Türk devletinin kuruluşunun temellerini attılar. Bugün burada toplanan heyet olarak da, tek tek ve hep birlikte, o günün ruhunu, endişesini, azmini ve kararlılığını taşıyoruz.

Millî Egemenlik Platformu olarak muhterem heyeti saygı ile selamlıyor, herkese hoş geldiniz diyor katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.”dedi

Ali Uzunırmak konuşmanın devamında; Millî Egemenlik Platformu’nun hangi ihtiyaçtan ve neden doğduğunu, neyi amaçladığına değindi.

“Türk milliyetçiliğini yeri geldiğinde şahsi iktidar vasıtası veya taraftar ikna etmeye yönelik bir söylem olmaktan öteye, milletimizin medeniyet tasavvurunu amaçlayan vazgeçilmez bir dünya görüşü olarak özümsüyoruz.” dedi

“Günübirlik siyasetin demagoji, polemik, iftira ve hakaret içerikli söylem ve davranışlarına dur diyen, milletimizin meselelerini doğru, yeteri kadar ve medenice tartışabilen iklimde bir Türkiye’nin mimarları olmak azmindeyiz.

Türk Milleti’nin azamî müştereklerinin aşındırılması ve kaybettirilmesi endişesini taşıyan, bunun yanında Türk milletinin gelecek tasavvurunun ideal ve ümitlerini bünyesinde barındıran kişi, kurum ve kuruluşları kardeş olarak tanımlıyoruz. Bu amaçla platformumuzda siyasî parti tercih sınırlaması olmadan bütünleşme, işbirliği, faaliyet ortaklaşması yapabilecek kişi, kurum ve kuruluşlarla beraber olmak istiyoruz. Ülkemizin bugünkü şartlarında ne yazık ki milletimizin genel algı ve temayüllerinden olan ‘o varsa ben yokum’’ veya ‘benim olduğum yerde o olmasın’’ anlayışının yeri ve zamanı olmadığına inanıyoruz.

Millî Egemenlik Platformu olarak bütün mücadelemiz demokrasiyi, meşruiyeti ve hukukun üstünlüğünü esas alarak, insan haklarına saygı çerçevesinde, içte ve dışta barış esaslı olacaktır.” Diye devam eden Uzunırmak,

“Platformumuz aynı endişe ve idealleri taşıyan Anadolu’daki vatanseverlerin yaktığı çoban ateşlerini kurtuluşumuzun müdafileri, kuruluşumuzun mimarları olan Kuvay-i Milliye Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri’nin birleştiği gibi birleştirerek volkana dönüştürecektir.” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

”Milletin azim ve kararı”

”Milletin azim ve kararı” başlıklı panel iki oturumda gerçekleşti.

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. Dr. Şahin Akıncı yönetimindeki oturumlarda:

Prof. Dr. İsmail Özçelik

Av. Ayfer Uzunırmak

Prof. Dr. Konuralp Ercilasun

Prof. Dr. Hale Şıvgın ve

Prof. Dr. Vahit Türk tarafından tebliğler sunuldu.

Tamamen dolu olan solonda kadın dinleyicilerin erkek dinleyicilerden fazla olduğu dikkati çekti.

İkinci oturumun sonunda Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun toplantının sonuç açıklamasını okudu.

Toplantının sonuç açıklaması tam metni aşağıdadır.

105. YILINDA YENİDEN AMASYA GENELGESİ
Bundan 105 yıl önce Amasya’dan Türk Milletine seslenen Büyük Atatürk ve arkadaşları gibi, Millî Egemenlik Platformu ve aşağıda imzası olan bizler, Yüce Türk Milleti’ne sesleniyoruz.
1. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir!
2. Gazi Meclis’te, kürsüden vatan topraklarının bir kısmı ırkçı bölücü unsurların temsilcileri tarafından farklı isimlendirilmektedir.
Ayrıca, bölücü unsurlar egemenliğimiz üzerinde talepte bulunma cüretini göstermektedir. Bölücülük konusunda gerektiği kadar duyarlı davranmayan siyasî iktidar ve bir kısım muhalefet partileri, emperyalistlerle iş birliği yapan bu bölücülere göz yummakta, sesini çıkarmamaktadır.
3. Vatanımız demografik bir istila projesiyle karşı karşıyadır. İktidar, “Açık kapı politikası” ve AB ile imzaladığı “Geri Kabul Anlaşması” ile vatanımızı, dünyanın dört bir yanından gelenlerle kaçak yabancı deposu hâline getirmiştir. Başta güzel İstanbul’umuz ve birçok Türk beldesi artık tanınamaz hâldedir.
4. Tarihte ülkelerin işgali ve devletlerin yok oluş sebeplerinden birisi de göçlerdir. Özellikle ideolojik hedeflerle ülkemize doldurulan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli sığınmacılar, getirilen Afganlılar ve ülkemize gelen kaçak Afrikalılar millî devlet yapımızı, millî kimliğimizi, kültürümüzü ve ekonomimizi tehdit etmektedir.
Millî eğitimimiz ve sağlık sistemimizde yabancılara göre düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler devletin diğer idarî yapısına doğru da genişlemektedir. Sığınmacı ve kaçaklara Türk vatandaşlarına göre imtiyazlı davranılmaktadır.
5. Ekonomi politikalarında yapılan, tarihimizde eşine rastlanılmayan yanlışlar, akıl dışılık ve özellikle ideolojik hedefe yönelik uygulamalarla hem kamu kaynakları israf edilmiş hem de haksız kaynak transferleri gerçekleşmiştir.
Bunların sonucunda Türk Milleti’nin büyük bir kesimi derin kitlesel bir yoksullaştırılmaya ve mülkiyetsizleştirilmeye doğru sürüklenmiştir. Türk çocukları aç yatarken, var olan millî kaynaklarımızın önemli bir kısmı kaçak yabancılara harcanmaktadır.
6. Yargıda ve idaredeki uygulamalarla ayrıcalıklı kişiler ve sınıflar yaratılmıştır. Liyakatin yerini torpil ve partizanlık almıştır. Bu da toplumdaki adalet ve eşitlik duygusunu ortadan kaldırmaktadır.
7. Yıllardan beridir Türk kimliğini önemsizleştirmeye çalışan siyasî iktidar, millet yapımıza büyük zarar vermiştir. Yönetim anayasanın, hukukun denetiminden ve şeffaflıktan uzaklaşmış, şahsileştirilmiş, kurumların kültürü ve etkisi kaybettirilmiştir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru kuvvetler ayrılığı ilkesi neredeyse yok edilmiş, devlet bir parti devletine dönüşmeye başlamıştır. Oysa devlet, kurumları ve kurallarıyla vardır, var olagelmiştir ve sürecektir.
8. İktidar bütün bunları düzeltmek için anayasanın kendisine verdiği görevi yerine getirmektense, “Yeni anayasa” yapıp yeniden oluşturulan “fiilî durumu hukukî hâle” getirmeye gayret etmektedir. Bu şekilde hem iktidarlarını sürdürme yollarını aramakta hem de yeni vatandaşlık tanımına kapı aralamaya çalışmaktadır.
Bugün yaratılmaya çalışılan durum, Türk milletine kurulmuş başka bir tuzaktır ve büyük bir karanlığın kapısını aralamaktır.
Bütün bunlara rağmen milletin yaratılışındaki cevher-i aslîsi, tehditleri karşılayacak, tehlikeleri ortadan kaldıracak kudrettedir.
Milletin tehdit altındaki istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
(Alfabetik Sırayla)
A.Hamdi Ünal
A.Yağmur Tunalı Şair, yazar
Abdullah Ayyıldız
Abdullah Halilbeyoğlu
Abdullah Karakuş
Abidin Türkmenoğlu
Adem Arpaguş
Adem İlmez
Ahmet Altınkaya
Ahmet Anlaş
Ahmet Bican Ercilasun Prof. Dr.
Ahmet Buran Prof. Dr.
Ahmet Doğan
Ahmet Hüsnü Sözer
Ahmet Serdaroğlu
Ahmet Servet Akkuş
Ahmet Turan
Ali Açık
Ali Kurt
Ali Özturan
Ali Şanalmış
Ali Taş Prof. Dr.
Ali Uzay Sar
Ali Uzunırmak E Milletvekili
Ali Yüksel Fermanlı
Alperen Türkyılmaz
Alptekin Yıldırım
Anıl Sağıroğlu
Aslan Şen
Atila Kaya E Milletvekili
Ayfer Uzunırmak
Aygün Adol
Aytöre Dayanışma Platformu
Banu Yamalı
Bekir Gül
Bekir Taşdemir
Betül Kuz Öğrenci
Bilal İnaç
Birnur Kayaalp
Burçin Öner Dr.
Bünyamin Aksungur Sanatçı
Celalettin Uray
Davut Sevinç
Devlet Ağdur
Döndü Maral
Emeti Kaçmaz
Emine Açık
Emine Paksoy
Emirhan Gençay Gül Öğrenci
Emre Karaoğlu
Emsal Cenik
Enis Öksüz Prof. Dr. E Ulaştırma Bakanı
Ercan Yılmaz
Erdal İnal
Erdem Şenocak
Erdoğan Ustaoğlu
Erkan Karaoğlu
Erkan Karaoğlu
Erol Cihangir
Ertuğrul Firidin
Esat Aydın
Fahri Akman
Fatih Bozaklı
Fatma Koç
Fehim Taştan
Ferruh Bostancı
Feyzullah Eroğlu Prof. Dr.
Fikri Karaman
Gazi Çevik
Gökhan Uçar
Gökhan Yılmaz
Gülüzar Alagöz
Gürbüz Mızrak
Hakan Erdem
Hale Şıvgın Prof. Dr.
Halil Akıncı E Büyükelçi
Hamdi Kılıçarslan
Hamdi Kılıçarslan
Harun Ergül
Harun Maral
Hasan Gömleksiz
Hasan Hüseyin Polat
Hasan Şeftali
Haspolat Umurtağ
Hatice Kartal
Hatice Yılmaz Öğrenci
Hülya Özkan
Hüseyin Karadağ Prof. Dr.
Hüseyin Odabaşı
Hüseyin Öztürk
İbrahim Maraş Prof. Dr.
İbrahim Mert
İbrahim Temurcan
İhsan Aydın E Emniyet Müdürü
İskender Öksüz Prof. Dr.
İsmail Dedebaş
İsmail Hakkı Cerrahoğlu E Milletvekili
İsmail Özçelik Prof. Dr.
Kadir Şahin
Kaptan Mustafa Can
Kemal Aydın Prof. Dr.
Kemal Çiftçi Prof. Dr.
Kemal Oğuz
Konuralp Ercilasun Prof. Dr.
Kudret Kevseroğlu Prof. Dr.
Kürşat Öncül Prof. Dr
Lütfi Keskin
M. Yavuz Çolak
Medain Görgüç
Mehmet Alagöz Prof. Dr.
Mehmet Ay
Mehmet Biçer
Mehmet Delirörs
Mehmet Dikici
Mehmet Emin Uyartaş
Mehmet Hanifi Çelebioğlu
Mehmet Onur Karadayı
Mehmet Sakarya
Mehmet Salih Çolak
Mehmet Yavuz
Mehmetcan Kartal
Meltem Çetin Prof. Dr.
Meryem Kuz Halkacı
Meryem Önde
Mesut Güneş
Mete Arıca
Metin Hallemoğlu
Metin Köse
Metin Türkoğlu
Meyra Nil Yalçın Öğrenci
Muhammet Fatih Şanver
Muharrem (Soyadı okunamadı)
Muhittin Çolak
Muhlis Özturhan
Muhyettin Çevik
Murat Esin Prof. Dr.
Mustafa Bakmaz
Mustafa Dak
Mustafa Gül
Mustafa Karakuş
Mustafa Önsel E Kur. Albay
Mustafa Öztürk Bilgi Yurdu Derneği Başkanı
Mustafa Yıldırım Vali, E Anayasa Mahkemesi Üyesi
Müjdat Öztürk
Nazmi Çolakça
Nazmi Güldeş
Nebi Çubukçu
Necati (Soyadı okunamadı)
Necati Özensoy E milletvekili
Nevzat Ergin Kumandaş
Nevzat kale
Nilşen Dak
Nurhayat Pırıldar
Nuri Aydın Kama Prof. Dr.
Nurten Keskin
Nusret Seven
Orhan Ata
Osman Altınkaynak
Osman Bağ
Osman Erdoğan
Osman Yılmaz Doç. Dr.
Ömer Demir
Ömer Şahin Öğrenci
Özcan Elmalı
Özge Yıldız
Özkul Çobanoğlu Prof. Dr.
Paşa Kula
Pervin Arıkan Prof. Dr.
Pınar Erdem
Ramazan Dağıstan
Ramazan Emirli
Ramazan Mirzaoğlu Prof. Dr. E Devlet Bakanı
Ramazan Polat
Recai Coşkun Prof. Dr.
Recep Çetin Prof. Dr.
Recep Parlak
Refi Cevat Yayla
Salah Kahvecioğlu
Salim Eken
Samet Karakuş
Samet Uysal
Sami Bal
Salih Dilek
Satuk Buğrahan Budak
Selami Can
Selçuk Bali Prof. Dr.
Sema Doğan
Serdar Uysal
Suat Başaran
Süleyman Turan Çirkin E Milletvekili
Süreyya Özdemir
Şaban Sünger
Şadiye Okur
Şahin Akıncı Prof. Dr.
Şevket Bülent Yahnici E Milletvekili
Şükrü Eryurt
Tamer Afacan
Tansel Güçhan
Tayfun Tanju Kara
Tuğba Aşık
Tuğrul Çağrı Kayalak
Uğur İmre
Üzeyir Yılmaz
Vahit Türk Prof. Dr.
Vasıf Duygulu
Veli Taş
Veli Kılç E Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı
Yalçın Sarı
Yasin Öztürk Milletvekili
Yaşar Ay
Yaşar Öztürk
Yener Topçuoğlu
Yıldırım Görgen
Yıldırım Şekercioğlu
Yusuf Özkan
Yüksel Birinci Prof. Dr.
Zülfü Biçer

Atatürk ve Cumhuriyetten Yana Taraf Haber Merkezi
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.