Şüphesiz ki tüm kutlamalar değerli ve özeldir ama bazıları farklı özellikleri nedeniyle kişilerin ve toplumların hafızlarında ve gönüllerinde daha ayrıcalıklı yer ederler.Cumhuriyetimizin 10. ve 50. yıl kutlamalarının ama özellikle 10. yılın toplumda yarattığı coşku ve duygudaşlık hepimizin hafızalarındadır.O kutlamaların ortaya koyduğu yüksek enerji,geçmişin karanlık günlerinden sonra ulaşılan çağdaş bir devlet...
17.10.2023 17:10
0
Konuya eleştirel veya olumsuz yaklaşanlar Devlet Aklını, tek tek insanların çıkarları ve hakları yerine devletin çıkarlarına mutlak öncelik veren bir anlayış olarak tanımlıyorlar. Bu yaklaşıma göre; Devletin çıkarları bütün diğer çıkarlardan ve değerlerden önce gelir, bu çıkarların gerçekleştirilmesi için hangi araçların kullanılacağı konusunda bir sınırlama kabul edilmez ve meşruiyetinin temeline...
11.02.2023 14:33
5