T.C. Devletinin maddi ve manevi varlıkları o kadar acımasız bir biçimde yağmalandı ki, Anadolu, Haçlı akınları ve Moğol istilasında bile bu kadar canice yağma yapılmamıştır. Tarımı bitir, hayvancılığı bitir. Bütün fabrikaları yok fiyatına sat. Yani yağmala. Orduyu “takma kol-bacak-kafa” gibi parçala. Hastanelerini ve okullarını kapat. Ordunun fabrikalarını sat. Ülkeyi borca...
31.07.2023 13:36
0
24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması, ülkemizin siyasi ve iktisadi bağımsızlık belgesidir; kurucu antlaşmadır. 100. yılını kutladığımız Lozan Barış Antlaşması ile Türk devletinin bağımsızlığı resmen kabul edilmiştir. Bu antlaşma ile Türk Ulusu’nun bağımsızlığını yok eden Mondros ve Sevr Antlaşmaları geçersiz sayılmış, Misak-ı Milli sınırları büyük ölçüde gerçekleştirilmiş, kapitülasyonlar...
26.07.2023 21:48
0