Hidayet | İlker Güven Yazdı

Hidayet | İlker Güven Yazdı
Yayınlama: 21.01.2023 19:34
A+
A-

HİDAYET İslam kökenli bir kelimedir.Hidayet,Doğru Yol ve Hak olan müslümanlık yolu anlamına gelir. Türk Dil Kurumu,Doğru Yol olarak tanımlıyor.Dini açıdan ise,İslamiyeti seçme anlamına gelir.
Hidayet,Arapça HDY kökünden türetilen,Hada,Yol gösterdi,Kılavuz oldu sözcüğünden evrilmiştir.Aynı kökten türeyen Hediye kelimeside,Hidayeti İlahi bir hediye olarak yorumlamak da,mümkündür.Hidayet için dini anlamda gerekenlerin başında,kişinin kararlılığı ve iradesi gelir.Hidayetin tersi,Dalalete düşmektir.İlahi lutuftan mahrumiyet,gaflet,nifak,şeytanın tahrikleri,ahireti düşünmemek gibi durumlar,
kişiyi Dalalete düşürür.Yanlışa yanlış deyip,doğru yolu seçebilmek,sağlam bir iradenin eseridir.Hak yoluna girmek için,güçlü bir iman ile,Dünyevi işlere sırtını çeviren ve ahirete hazırlanan hazırlanan bu kişilerden Hidayete erenlere Mürşid denir.Bugünkü haliyle Sünnilik,önemli oranda Gazali’nin gayret ve çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır.Gazali’nin El-Munkız Mine’d- Dalal yani,Sapkınlıktan kurtuluşa adlı eserinde,müslümanların kurtuluşu için çözüm yolları aramıştır.Zira İslam Dünyasındaki farklı görüş ve anlayışlar derinleştikçe,gruplaşmalar olmuştu.işte bu heterojen yapıyı,homojen bir yapıya dönüştürme projesinde Gazali,bizzat kendi yaşamında karşılaştığı,şüphe,bunalım ve zihni aydınlatan ışık kavramıyla anlatmaktadır.Gazali Kelam dan yararlandığını Batıniliğin yani gizli olan bir şeyin iç yüzünü bilmenin,Zındıklık yani Tanrı ve Ahirete inanmamak
olduğunu belirtir.Meşşai Felsefesinin yani mantık ve matematiğe dayalı Akılcılık Felsefesinin,filtrelenmesi gerektiğini söylemiştir.Ancak sonuçta,Tasavvuf yolunun Hakikat yolu olduğunu vurgulamıştır.islam literatüründe Kurtuluş veya Hidayete erme Felah kelimesiyle ifade edilmektedir.Felah,insanların öteki Dünyada cezalandırılmaktan Kurtulması ve umut ettiklerine kavuşması anlamını taşır.Gazali’ye göre,İslamiyet müjde edildikten,Peygamberimizin insanları irşad etmelerinden sonra kişilerin Hidayete ermesinin tek yolunun İslam dininin yerine getirilmesidir.Burada önemli bir noktayı vurgulamak isterim. Gazalinin Fatih Sultan Mehmet’ten sonra Devlet yönetiminde egemen ve söz sahibi olması nedeniyle,Akıl ve Bilimin dışlanmasının Osmanlının gerilemesine de çok büyük etkisi olmuştur.Örneğin Fatih zamanında 1453,Surların önünde Top Dökme Teknolojisinden gerileyerek,1579 Viyana önlerine Öküzlerle sürüyerek Top taşınmasına kadar gerilenmiştir.
Sonuçta Tarım ve Teokrasi Toplumu olarak kalarak,sanayi devrimi kaçırılmıştır.
Filozofların Hidayete ilişkin söylemleri;
. İnsanların davranışlarını değiştiremezsiniz.Tek yapabileceğiniz onlara hatırlatmak ve Allah’ın kalplerini değiştirmesini ummaktır. (Nouman Ali Khan)
. Bedenine değil,kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır.(İmam El Gazali)
. Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz,hayattaki gerçek trajedi,yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. ( Platon )
. Hidayet eden,doğru yolu gösteren yüce Allah yarattığı her mahluku,yaratılış gayesine uygun şeyleri yapmaya sevk eder. (El-Hadi )
. Hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz,bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak ve bu dünyadan ayrılacaksınız.Gücünüz yettiği müddetçe,hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz.Tövbe ediniz,dua ediniz ve Salih (Doğru,Düzgün) kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz.(Abdulkadir Geylani)
. İlim üç şeydir;zikreden Dil,şükreden Kalp ve sabreden Bedendir.(Şems-i Tebrizi)
Yüce insan M.Kemal Atatürk’ün sözlerine bakalım;
. Özgürlük olmayan bir Ülkede,ölüm ve çöküş vardır.Her ilerlemenin ve Kurtuluşun anası özgürlüktür.
. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.
. özgürlükten doğan bunalımlar ne kadar büyük olursa olsun,hiçbir zaman fazla baskının sağladığı sahte güvenlikten daha tehlikeli değildir.
. Yalnız sizden olan bir şahsa,kendinizden fazla önem vermek,her şeyi Milletin bir ferdinin kişiliğinde toplamak,elbette gerekli değildir.
. Ben fani bir insanım,bir gün öleceğim,büyüklüğüne ve üstün kabiliyetine inandığım Türk Milletinin gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum.Onun için toplantılarda kendimden geçiyor,
herşeyi unutuyor ve sizi yoruyorum. Beni affedin.
. Biz daima hakikati arayan ve buldukça bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlarız.

Hakikati bulmada, Tanrı yardımcımız olsun.!!

Emekli Tuğamiral
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.