Sıhhat | İlker Güven Yazdı

Sıhhat | İlker Güven Yazdı
Yayınlama: 08.12.2022 21:24
A+
A-

Sıhhat,Arapça kökenli bir kelimedir.Sözlük olarak.Esenlik,Sağlık,Afiyet,Doğruluk ve Gerçeklik anlamları taşır.Sıhhat kelimesi dilimizde,sağlıklı olmak anlamında sıkça kullanılır.Sıhhatler olsun,sıhhati yerindeymiş deyimleri de,buradan gelir.Fuzuli’nin Alegorik bir eseri olan,Sıhhat-u Maraz (Hastalık) da, Kan,Safra,Sevda ve Balgam,insana bahşedilen birbiri ile uyumlu dört kardeştir.Bunlar bedenin Sıhhati,hastalık da, tedavisi de,bunlarla olmaktadır.İnsan kendine çok güvenip,dikkat etmezse,sıhhatini yitirip hasta olur.

Sonra,hastalığa karşı gelerek,sıhhatine kavuşmak için çaba gösterirse,hastalığı yok olur ve tekrar sıhhate kavuşur.Zaten Hekimler de,bu dört (Safra,Salya,Kan,Dalak) karışımın özelliklerine göre tedavi uygularlar,diyor Fuzuli.İslam İlmi,Tıbbi Nebevi,Peygamber Muhammed’in Tıb ile ilgili hadislerini kaynak kabul eder.İnsan sağlığının korunmasında,tedavi ve tedavi araçlarının nasıl uygulanacağı konusunda Peygamberin tavsiye ve uygulamalarını esas alır.Konuları;Hadisler,Çörek Otu,MisvakHacamat,Bal Şerbeti ve Yakma gibi tedavi yöntemlerini kapsar.Ayrıca Deve Sütü ve İdrarının karıştırılarak tüketilmesi de,sağlığa yararlı olduğu Hadislerde yer almaktadır.Hz.Peygamberin Tıbbi uygulamalarını anlama ve yorumlamada,iki önemli ekol olan Sufilerin ve Şia nın farklı ve benzer anlayışları vardır. (Şia;Hz.Ali’nin ölümünden sonra,Şiilik Mezhebi ortaya çıktı.

Peygamber Muhammed’in ölümünden sonra,İslamın başına Hz.Ali’nin geçmesi gerektiğini savunurlar.) Peygamberin Tıbbi uygulamalarını Vahiyle ilişkili görüp bağlayıcı olduğunu savunanlar olduğu gibi,Beşeri bilgi ve deneyimlerin ürünü olduğunu savunanlar da,olmuştur.Bunun nedeni olarak da,çeşitli Mezhep,Fırka ve Ekollerin yorumları olduğu belirtilir.Namaz,Haç,Oruç ve diğer ibadet yorumlarında olduğu gibi,Tıbbi konudaki Hadiste de, Manevi Tıb ve Bedensel Tıbbın yer aldığı belirtiliyor.Tasavvufun Tıb ile ilişkisine gelince,

Tasavvufi Hayat ve Düşüncenin Kur’andan sonra ikinci kaynağı Hadistir. Gazali ve Konevi gibi bazı Sufiler,Tıb İlmi ile ilgilenmişlerdir. Gazali Tıb İlmini,ilahi bir ilim olarak kabul eder. Gazali ve bir çok Sufi Alime göre,iki türlü ilim vardır.Birincisi,İlmü’l-Ebdan (Bedenler İlmi),

ikincisi de,İlmü’l Edyan (Dinler İlmi) dir.Bu tesbit nedeniyle Alimler,Şeri ilimlerin temsilcisi olarak Fıkıh ve Tıbbı kabul etmişlerdir.İmam Gazali,tedavi kişinin sağlığı tehlikede ise,farz hükmündedir.Tedavi Allah’ın verdiği Şifanın (İlahi İlacın),iyileşme yani hastalıktan kurtulma aracıdır. Asıl olan,tedavinin Allah tarafından gerçekleştiğini bilmektir diyor Gazali.Tasavvufi hayatda ,Sufilerin çoğu beden sağlığına çok önem verirler.Gazali, sıhhati insanda var olan sıfatların,kuvvetlenmesi olarak görür.Fuzuli Sıhhat adlı eserinde,Tasavvufta kula hastalık geldiği zaman,kul acizliğini anlayarak yani idrak ederek,Allah’ı daha çabuk ve daha çok anlar.Fuzuli,Ruh oğlu sıhhate hayrandır,aynı zamanda Sıhhat Ruhun daima yanındadır,yardımcısıdır ve koruyucusudur.Ruh yaptığı işlerde Sıhhati daima yanına alır.Gıda yoluyla hastalık vücuda girip,sağlığı bozduğu zaman,Sıhhat Ruha haber verir.Ruh da, Akla Sıhhat için önlem almasını emreder,diyor Fuzuli. Sağlık / Sıhhat ile ilgili söylenmiş sözler;

Goethe:İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını,sonra da,sağlıklarını korumak için için paralarını harcar.Hz.Ali: İki şey elden gitmeden değerini takdir etmek zordur,Sağlık ve Gençlik.Nathaniel Hawthorne:Bedenimizde görülen bazı hastalıklar,Ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır. Bulwer Lytton:Hastalanmaya karşı geliniz,kimseye hasta olduğunuzu söylemeyiniz,Onu istemezseniz O da,sizi istemez. Miguel Cervantes:Sıhhatin başlangıcı, hastalığı tanımaktır. Volter: Bir ulusun kaderi,Başbakanın sindirim organlarının iyi çalışıp,çalışmamasına bağlıdır. Beydeba:Dört şey vardır ki,en azını dahi hor görmemek gerekir.Yangın,Hastalık,Düşman ve Borç. Kanuni Sultan SüleymanHalk içinde muteberbir nesne yok Devlet gibi,olmaya devlet cihanda bir nefes Sıhhat gibi.Thomas Fuller:Hastalık hissedilir de,Sıhhat hissedilmez. Eflatun: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Eddy Fisher: Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi yoktur. George Sand: Bir Ülke halkının sağlığı,hakikatte bir devletin dayandığı tüm mutluluk ve gücün temelidir.Atatürk’ün Sağlık anlayışı;Osmanlı döneminde Sağlık hizmetleri,İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülmüştür.Sağlık tarihi yönünden Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli olaylarından biri de,Sağlık Bakanlığının kuruluşudur.Sağlık Bakanlığı,TBMM Hükümetinin kuruluşundan bir gün sonra,2 Mayıs 1920’de kurulmuştur. Osmanlı döneminde vatandaşlar,sağlık sorunlarını kendi başlarına çözerlerdi. Atatürk sağlık sorunlarını ilk defa,Toplumsal sorun olarak görmüş ve insan sağlığının, Toplumsal,Ekonomik ve Güvenlik için çok önemli olduğunu kabul etmiştir.

Türk Ulusunu çağdaş sağlık hizmetlerine kavuşturup,Ülkenin Beka ve Refah amacına ulaşmasında yol gösterici olmuştur.Atatürk; bakınız ne diyor? Toplumun Sağlığı için öngörülen köklü önlemler,durmaksızın geliştirilmeli ve genişletilmelidir.Bereketli ve verimli olan Türk Milleti, sürekli teknik Sağlık önlemlerine kavuşunca,TürkVatanını dolduracak ve şenlendirecek güce ulaşacağına hiç kimsenin şüphesi yoktur.Toplumun Sıhhatini korumak ve takviye etmek,ölümü azaltmak,nüfusu çoğaltmak,bulaşıcı ve salgın hastalıkların tahribine karşı koymak ve böylece Milletin fertlerinin,dinç,çalışmaya yetenekli,sıhhatli vücutlar halinde yetişmesini temin etmeliyiz,diyor.Atam Işıklar içinde yatsın.!!

Tanrı’dan hepimize,İlahi Şifası ile Sıhhatli bir yaşam bahşetmesini dilerim.

Emekli Tuğamiral
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.