Bir diplomat dostum Montreux  ve Kanal İstanbul hakkında bir not göndermiş. Okuyucuyla paylaşmak istedim. “Başlangıçta, iktidarın Kanal İstanbul projesi ile Montrö Boğazlar Sözleşmesini doğrudan hedef almadığı, ancak, arazi rantı hesapları ile kendinden geçince, sözleşmenin bu arada tartışmaya açılacak olmasını da önemsemediği görüşü hakimdi. Oysa son gelişmeler, iktidarın kanal projesi ile sadece rant...
16.04.2021 21:00
0